​​📱 21 15 68 75

​✉​  Send mail

​Faglige kompetencer

​Innovation og kreative forretnings- og strategiprocesser:

 • Visionær, ”entreprenør” og ideskaber
 • Kreative processer for visioner og nye muligheder og mål for virksomheden/organisationen
 • Forretningsudvikling, i internationalt perspektiv
 • Strategiproceser ved anvendelse af internationalt anerkendte "best practice" strategi værktøjer
 • 2016 LEGO® ​SERIOUS PLAY® Trained Facilitator

​Fra Strategi til Handlingsplaner til implementering (forandringsledelse):

 • Fra strategi til handlingsplaner, ledelsen som målsætter (top-down)
 • Få medarbejdere til at tage medejerskab for virksomhedens udvikling gennem medarbejder-involvering (buttom-up)
 • Implementering i organisationen og fejring af de små succeser ved synliggørelse.
 • Forandringstidslinje for styring og prioritering af indsatsområder

​Virksomhedskultur og forandringsledelse i praksis (og betydningen heraf):

 • Bevidsthed om lederstil, demokratisk/autoritær, Top down / buttom up, konsekvent
 • Målrettet arbejde med motivation og engagement blandt medarbejdere
 • Træning og inddragelse af kulturbærere, formelle og uformelle ledere, meningsdannere
 • Konflikthåndtering
 • Gennemarbejdet værdi implementering / for kulturændring fra tæskekultur til teamkultur, med indførelse af kulturmanifest.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Talentspot og talentudvikling. Kontorelev fik DI’s lærlingepris i Nordjylland i 2010
 • HR koncept og Rekruttering, med certificering i personprofilanalyse
 • Teamsammensætning og betydningen heraf for succes i en organisation
 • Definering af personalepolitikker, personalehåndbog
 • Ledelsen som kravstiller – Top Down
 • Medarbejderinvolvering – Bottom Up, eksempelvis i LEAN processer.

​Human Ressources – HR koncepter:

 • Coaching af ledere og nøglemedarbejdere
 • Implementering af HR koncept og vedligeholdelse heraf.
 • Virksomhedspolitikker, personalehåndbog, nedskrevne retningslinjer
 • Værdier og værdiimplementering i virksomhedskulturen
 • Anvendelse af personprofiler i forbindelse med medarbejderudvikling / talentudvikling
 • Talent spot og talentudvikling
 • Anvendelse af personprofiler PTP/PTL i forbindelse med rekruttering
 • MUS koncept med Kompetenceskemaer
 • Kulturproces indeholdende kulturmanifest med vinderkultur
 • TEAM building og TEAM sammensætning.
 • Rekruttering og opbygning af teams, der underbygger virksomhedens strategi og mål.
 • Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelser MTU – målbar succes
 • Etablering af internt uddannelses program (medarbejderudviklingsprogram), der understøtter virksomhedens kultur og udviklingsbehov og som samtidigt udvikler talenter i organisationen, som skal bære udviklingen.

​Kommunikation, undervisning & vejledning:

 • Underviser i Managementfag på Aarhus Maskinmesterskole AAMS. Som ekstern timelærer.
 • Kommunikator på skrift (på dansk og engelsk) til danske og udenlandske medarbejdere. Primært funktionærer i Danmark, Polen og Indien.
 • Ordfører med Power Point præsentation (PPT) på INFO møder for medarbejdere i Danmark
 • Oplægsholder på Teknologisk Instituts seminar i Herning om krisehåndtering.
 • Oplægsholder for Aalborg Erhvervsråd om fremtidens erhvervsudvikling i Nordjylland
 • Oplægsholder for Eksportrådet (under Udenrigsministeriet) på et seminar i Horsens, om etablering af dansk virksomhed i Indien

Topledelse, generel ledelse og projektledelse

Koncernledelse:

 • Managing Director, sparring og målstyring til direktører i 3 lande, Danmark, Polen og Indien
 • Sikring af intercompany samarbejde i koncernstruktur.
 • Balanced Scorecard (fastsættelse af fælles mål i koncernen)

​Managing Director:

 • Ledelse af mellemledere som var medlem af ledergruppe i selskabet i Danmark
 • Sparring (coaching) til ledere og medarbejdere, så de selv bliver i stand til at løse opgaverne
 • Målstyring og etablering af åbne målesystemer og rapporteringssystemer
 • Trænet beslutningstager, men også bevidst om uddelegere og lade organisationen vokse
 • Virksomhedens ansigt udadtil mod interessenter, særligt bank, leverandører, myndigheder og erhvervsorganisationer og på rammeaftale basis også kunderne.
 • Direkte ledelse af stabsfunktioner som administration, HR og IT medarbejdere
 • Konflikthåndtering
 • Implementering af forandringer
 • Styring af dilemmaet mellem drift og udvikling
 • Retningsgiver og målsætter
 • Kommunikator på interne INFO møder
 • Arbejdsmiljøledelse

Afdelingsledelse (Projekt Chef):

 • Ledelse af Senior Projektledere, Supervisorer og Commissioning Engineers på store/komplekse projekter i Skandinavien, Østeuropa og Mellemøsten
 • Samlet projektportefølje på ca. 150-300 mio. DKK
 • Medlem af ledergruppe i Business Unit i multinational koncern.

Projektledelse:

 • Afvikling af interne forretningsudviklingsprojekter (forandringsprocesser i organisationer)
 • Afvikling af eksterne og kundedrevne projekter
 • Opstart på projekter, ansvar, ressourcer, rollefordeling, planlægning, synlige mål
 • Målstyring og ressourcestyring
 • Teambuilding på projekter
 • Risikovurdering og risikostyring på projekter
 • Nedbryde kompleksiteten til noget overskueligt og i størrelser som projektteamet kan håndtere
 • Styring af forholdet til kunden
 • Styring af samspillet med leverandører
 • Betydelig erfaring med forhandlinger
 • Nedlukning af projekter, med læring ved evaluering på projekter
 • ”Producent” og afslutter. ”The executor guy”

Sourcing:

 • Fokus på kulturudfordringer på andre markeder, vigtigheden af kulturforståelsen for at få succes
 • Valg af lande, de rigtige sourcingmarkeder for virksomheden
 • Fremgangsmåder for søgning efter leverandører, undgå faldgruber
 • Fremgangsmåde og setup i Danmark for styring af leverandører i udlandet (pris, leveringstid og kvalitet)
 • CSR politik

Kontaktinformationer​

Pit Stop Leadership

CVR: 30088409

Postnummer, by & adresse

Bülowsgade 3

8000 Aarhus C

Besøg os på

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.