​​📱 21 15 68 75

​✉​  Send mail

​Profil

​Filosofi

[Vores livssyn i relation til forretningen]

I Gregersen Management har vi den grundlæggende filosofi, at vi mennesker hver især er forskellige, unikke og værdifuldt skabte. Vi har fået evnen til at få ideer og tilegne os viden og bruge vores kompetencer. I engageret og respektfuldt samarbejdet med andre mennesker, skaber vi synergi og mere værdi end hver for sig.

Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressourcer og udviklingen og anvendelsen af medarbejdernes personlige og faglige kompetencer er afgørende konkurrenceparametre. En god strategi, dygtige ledere og engagerede medarbejdere, skaber værdierne i virksomhederne med værdibaseret ledelse. Alle andre konkurrencevilkår er ofte lige for alle i samme branche.

​Vision

[Langsigtet pejlemærke]

Gregersen Management vil som kursus- og konsulentvirksomhed kompetent bidrage til, at professionalisere og styrke små og mellemstore virksomheders konkurrencekraft med mere lederskab & forretningsudvikling, så de derved kan skabe bæredygtig vækst, flere arbejdspladser og øget indtjening og en stærk position markedet.

​Mission

[Idegrundlag & behov der skal opfyldes hos kunderne]

Gregersen Management vil være den foretrukne sparringspartner for små og mellemstore virksomheder i deres udvikling mod nye mål. Gregersen Management vil bidrage til virksomhedernes udvikling af ideer, visioner, strategier, organisationer, ledere og medarbejdere.

Dette skal ske igennem tilførsel og bevidstgørelse af viden, gennem undervisning, konsulentbistand, proces-facilitering og personlig coaching af ledere og medarbejdere.

​Værdier

​Gregersen Managements nedenstående tre værdier er dem vi lever efter i dagligdagen internt og i forholdet til vores samarbejdspartnere og interessenter.

​Udvikling

​Vi skal agere i en verden i konstant forandring og derfor er konstant udvikling en vigtig forudsætning for eksistens. I forretningsverdenen er det den stærkeste der overlever og når vi holder op med at udvikle os, så reducerer vi vores eksistensgrundlag og værdierne går tabt. En virksomhed og dens organisation, med værdiskabende medarbejdere, er en organisme som kontinuerligt skal udvikles, tilpasses og plejes, for at fungere optimalt i en foranderlig verden.

​Bæredygtighed

​Med bæredygtighed mener vi organisk udvikling. At udvikling skal være kontrolleret og helhedsorienteret og hvor der er øje for anvendelsen af ressourcer i forhold til målet. Der skal være balance imellem drift og udvikling og imellem vækst og konsolidering.

Den tankegang mener vi er vigtigt, for at sikre og øge de små og mellemstore virksomheders indre værdier på langt sigt, så de konsoliderer sig og samtidigt vækster sundt i markedet.

​Partnerskab

​Vores berettigelse i markedet er, at bidrage til øget værdiskabelse hos vores kunder. Derfor skal vi indgå i tætte partnerskaber med vores netværk af kollegaer og leverandører i markedet og i tætte partnerskaber med vores kunder.

Vi skal bidrage til udvikling og skabe synergi for vores kunder og dermed opnå win-win situationer med den værdi vi skaber for dem. Kunderne skal bevare ejerskabet for deres egen drift og udvikling og vi skal bidrage til deres udvikling gennem tæt partnerskab. Vi støtter vedholdende, så længe behovet er for det, så kunderne når i mål. Vi skal skabe vores egne værdier, ved at skabe værdi for andre.

Kontaktinformationer​

Pit Stop Leadership

CVR: 30088409

Postnummer, by & adresse

Bülowsgade 3

8000 Aarhus C

Besøg os på

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.